Aktyvios mokyklos

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.


Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklų bendruomenėms atveria plačias galimybes ne tik pagerinti fizinio ugdymo pamokas bei sukurti tam palankią aplinką, bet ir pakeisti visą mokyklos gyvenimą, t. y. skatinti visus proceso dalyvius imtis fizinio aktyvumo veiksmų visą dieną, ieškoti naujų netradicinių būdų fiziniam aktyvumui išreikšti bei įtraukti į šią veiklą partnerius.


Kodėl aktyvi mokykla?

Mokykla, pripažinta aktyvia mokykla, savo bendruomenei praneša, kad joje yra skatinamas mokinių fizinis aktyvumas visą dieną (kelyje į mokyklą ir iš jos, kūno kultūros pamokų metu, per pertraukas, būreliuose, lauke, laisvalaikiu).
Šioje mokykloje trumpinamas pasyvaus sėdėjimo laikas.
Keliamas kūno kultūros pamokų prestižas diegiant vaikams patrauklų, įtraukiantį, suteikiantį žinių, didinantį fizinį pajėgumą ir keliantį teigiamas emocijas kūno kultūros pamokų turinį.
Skatinamas fizinis aktyvumas po pamokų ir per atostogas.
Kuriama fizinė aplinka, skatinanti fizinį aktyvumą ir formuojanti fizinės veiklos visiems kultūrą.
Stengiamasi įtraukti į fizinio aktyvumo veiklą visą mokyklos bendruomenę ir partnerius.
Fizinis aktyvumas tampa neatsiejama kasdiene veikla.

ŠIAULIŲ MIESTO AKTYVIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS