Paskatinimai ir apdovanojimai

TOMAS KATKUS, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą fizinio aktyvumo skatinimo srityje,  vasario 8 d. apdovanotas Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija. Iškilmingo renginio metu Panemunės pilyje jam įteikta atminimo dovana - padėkos raštas už vyresnio amžiaus gyventojų fizinio aktyvumo stiprinimą, motyvavimą judėti ir sveikai mankštintis.

SABINA STUGIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 2023 m. vasario 2 d. apdovanota Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija. Jai  įteikta atminimo dovana - padėkos raštas už profesionaliai, sąžiningai ir rūpestingai atliekamas darbo funkcijas, nuoširdžią pagalbą perduodant gerąją patirtį savo kolegėms, gebėjimą greitai ir nepriekaištingai atlikti deleguotas funkcijas nestokojant optimizmo, už inovatyvių metodų taikymą vykdant visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, komunikabilumą ir mokėjimą palaikyti gerą atmosferą tarp ugdytinių, tėvų bei ugdymo įstaigos darbuotojų. 

RENATAI JARAŠŪNIENEI, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjai, suteiktas Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

LORETA VAŠKIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 2022 m. vasario 10 d. apdovanota  Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteikta atminimo dovana ir  padėkos raštas už sąžiningai ir rūpestingai atliekamas darbo funkcijas, už gerosios patirties pasidalijimą su kolegomis, norą tobulėti.

EDITA BANEVIČIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 2021 m. kovo 9 d. apdovanota  Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteiktas padėkos raštas už nuoširdų atsidavimą profesinei veiklai, sąžiningą ir rūpestingą pareigų atlikimą bei visuomenės sveikatos vertybių puoselėjimą. „Metų specialisto“ apdovanojimo proga Editai Banevičienei įteikta ir Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko padėka už nuopelnus stiprinant Šiaulių miesto gyventojų sveikatą, už inovatyvumą ir aktyvumą savo darbe.

ASTAI IVOŠKIENEI, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistei, vykdančiai visuomenės sveikatos stiprinimą, 2020 m. liepos 14 d. įteiktas Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos apdovanojimas "Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai" (Sertifikatas Nr. 000183) už nuoširdų ir kilnų darbą ekstremalios situacijos ir karantino metu Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią tolimesniam koronaviruso (COVID-19) plitimui.

SAULIUS VAIVADA, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas, 2020 m. vasario 26 d. apdovanotas Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jam įteiktas padėkos raštas už begalinį rūpestingumą, profesionalumą bei prasmingą darbą visuomenės sveikatos prevencijos srityje.

ASTA KUNDROTIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, 2018 m. spalio 30 d. apdovanota Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteiktas padėkos raštas už darbštumą, profesionalumą, atsakingumą vykdant visuomenės sveikatos priežiūroros funkcijas.

RENATAI JARAŠŪNIENEI, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjai, 2018 metų spalio 9 d.  Kaune III-osios Nacionalinės mokslinės – praktinės visuomenės sveikatos konferencijos metu įteikta  Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos padėka už aktyvų dalyvavimą teikiant paraišką nominacijai „Metų visuomenės sveikatos lyderis“, už kūrybišką ir novatorišką veiklą, išskirtines visuomenės sveikatos priežiūros iniciatyvas bei jų  sėkmingą įgyvendinimą. 

BIURO KOLEKTYVUI ĮTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PADĖKA. Padėka išreikšta už sveikesnių ugdymo bendruomenių kūrimą, sveiko gyvenimo vertybių puoselėjimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Padėka įteikta 2018 m. kovo 28 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos "Vaikų sveikata kintančioje aplinkoje" atidarymo metu. Padėka

ASTA IVOŠKIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, 2017 m. lapkričio 24 d. apdovanota Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteiktas padėkos raštas už iniciatyvas visuomenės sveikatoje.

RENATA JARAŠŪNIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, 2016 m. lapkričio 30 d. apdovanota Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteiktas padėkos raštas už kūrybiškumą puoselėjant visuomenės sveikatą, jos plėtrą ir sveikos gyvensenos idėjas.