Darbuotojų atstovavimas

Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisių ir interesų gynimą ir atstovavimą jiems santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis darbo ginčus nagrinėjančiose ir socialinės partnerystės institucijose, teisių ir pareigų jiems sukūrimą ir keitimą ar kitokį dalyvavimą, nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises ir pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojus atstovauja darbo taryba ir profesinė sąjunga. Darbuotojų atstovų veikla organizuojama ir vykdoma jiems bendradarbiaujant ir taip, kad bendrieji darbuotojų interesai ir teisės būtų ginami kuo veiksmingiau. Darbo taryba negali atlikti tų darbuotojų atstovavimo funkcijų, kurios pagal DK kodeksą laikomos išimtinėmis profesinių sąjungų teisėmis.

Nacionalinė kolektyvinė sutartis, 2022 m. spalio 10 d. Nr. PV3-626 

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis, 2021 m. lapkričio 15 d. Nr. S-234  

SUSITARIMAS dėl 2021 m. lapkričio 15 d. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties Nr. S-234 pakeitimo ir papildymo

Visos kolektyvinės sutartys registruojamos ir skelbiamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje

Prašymas priimti į Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos narius

Daugiau informacijos: https://profesinesajunga.lt/      https://www.facebook.com/tikralt