Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje bus pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lėšos veiklai viešinti per 2023 m. metus:

Eil.Nr.

Viešojo pirkimo pavadinimas

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos kodas

Įstaigos sandorio kurio pagrindu viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai gavo lėšų, rūšis

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas

Lėšų suma Eur su PVM

Laikotarpis (kalendoriniai metai) per kurį sumokėtos lėšos

1.

Lankstinukų, brošiūrų gamyba

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

UAB Šiaulių spaustuvė

144496136

960,02 

2023

2.

Skrajučių gamyba

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

VšĮ Mediapressa

301815733

500,00 

2023

3.

Straipsnių publikavimas savaitraštyje

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

VšĮ Šiauliai plius

300618252

705,00 

2023

4.

Facebook reklamų apie vykdomas veiklas administravimo paslaugos

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

VšĮ Šiauliai plius

300618252

2057,12 

2023

5.

Reklamos, veiklų viešinimo paslaugos - lauko ekranas

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

IĮ OWEXX

145884857

302,50 

2023

6.

Viešinimo paslauga per TV

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

UAB Šiaulių televizija

300003017

600,00 

2023

 

7.

Renginių viešinimo paslaugos

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

UAB Mano daktaras

303085208

665,50 

2023

8.

Renginių viešinimo paslauga

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

300605778

Neskelbiama apklausa žodžiu

VšĮ Kino pasaka

300620545

150,00 

2023