Bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo Šiaulių miesto savivaldybės valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 2024 metų planą.

Išsami informacija apie valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų  bazinių, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 2024 metų planą ir techninius šių paslaugų priedus 

1.1.1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas

1.1.2. Priklausomybės konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas 

1.1.3. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams 

1.1.4. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas

1.1.5. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų savivaldybėse organizavimas 

1.1.7. Socialinio recepto iniciatyvos paslaugų organizavimas

2.1.1. Sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimas bei švediško stalo principo diegimo skatinimas

2.1.2. Sveikatos stiprinimo programos tėvams „Neįtikėtini metai“ vykdymas 

2.1.3. Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros skatinimas / priemonės "Aktyvi mokykla" įgyvendinančių mokyklų plėtros skatinimas:

2.1.3.1. Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis 

2.1.3.2. Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų tinkle, dalis 

2.1.4. Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose

2.1.5. Burnos higienos  užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse

2.1.6.  Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose

2.2.1. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas mokyklose

3.1.1. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas

3.1.2. Traumų  ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse

3.1.3. Gyventojų  (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas

3.1.4. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas

3.1.5. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto  prevencija

3.2.1. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas

3.3.1. Visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas

4.1.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų,  kvalifikacijos kėlimas

4.1.2. Sveikos gyvensenos viešinimas