SutinkuSiekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku”.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pagrindinis Skyriaus tikslas - vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Skyriaus uždaviniai: 

 • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Vykdo sveikatos priežiūrą mokyklose.
 • Teikia metodinę pagalbą savivaldybės lygiu visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems mokyklose.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, mokytojams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
 • Kaupia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei.
 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Organizuoja mokinių maitinimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei formuoja sveikos mitybos įgūdžius.
 • Dalyvauja mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime bei nustatant prioritetines mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo kryptis.  
 • Kaupia, analizuoja ir pateikia duomenis apie mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus Biurui, mokyklų bendruomenei bei teikia pasiūlymus mokyklų administracijai dėl sveikatinimo veiklos gerinimo.
 • Organizuoja ir dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose.
 • Teikia pasiūlymus mokyklų vadovams dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Dalyvauja ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinime.
 • Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • Analizuoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą.
 • dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • Teikia mokyklų bendruomenei pirmąją medicinos pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
 • Kelia kvalifikaciją visuomenės sveikatos klausimais.
 • Bendradarbiauja su Šiaulių miesto mokyklomis vykdant sveikatos priežiūrą mokykloje.