Vaikų sveikata (darželiuose)

Remiantis profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis, regos sutrikimą turėjo dažniau nei kas trečias, nervų sistemos sutrikimą – kas ketvirtas, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimą – kas septintas, kvėpavimo sistemos sutrikimą – kas dešimtas Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikas.
Profilaktiškai patikrinta 99,8 proc. ikimokyklinukų sveikata. Daugiau nei trečdalis vaikų buvo visiškai sveiki.
Vaikai gyvensenos sampratą pradeda kurti jau ankstyvojoje vaikystėje, bendraudami su jiems artimais žmonėmis. Šeima ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga vaikui turi padėti suprasti, kad sveikata yra vertybė, kurią reikia stiprinti ir saugoti nuo mažų dienų.
Vienas svarbiausių vaiko sveikatos raidos tarpsnių yra vaikystė. Tuo laikotarpiu suformuotos vaiko elgsenos ir gyvensenos nuostatos turi labai didelės reikšmės vėlesnei gyvenimo kokybei.
Kasmet vaikų, lankančių Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skaičius auga. Kaip ir praėjusiais metais, profilaktiškai patikrinta buvo visų ikimokyklinukų sveikata.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose sveikų vaikų dalis yra mažesnė už turinčių sveikatos sutrikimus ir kasmet mažėja. Sutrikimų skaičius lyginat su praėjusiais metais padidėjo.
Mokslininkai, tyrinėjantys vaikų sveikatą, pastaraisiais metais pastebi, kad šalyje mažėja sveikų vaikų, o daugėja turinčių įvairių sveikatos sutrikimų ir sergančių lėtinėmis ligomis.
Šiaulių mieste 2011 m. ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų skaičius padidėjo. Profilaktiškai patikrinta buvo visų ugdytinių sveikata. Mergaitės buvo geresnės sveikatos būklės nei berniukai.
Pateikiame ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklės 2010 m. duomenų analizę.