Bendruomenės sveikata

Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis Šiaulių mieste 2016 m. sumažėjo. Daugiausiai registruota sifilio atvejų, mažiausiai – gonorėjos. ŽIV infekcijos atvejų užregistruota tiek pat, kiek ir praėjusiais metais.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių mieste gyventojų skaičius sumažėjo 5,3 tūkst. 2013 m. pradžioje mieste gyveno 106 470, 2017 m. pradžioje – 101 214 žmonių. Šiaulių mieste per laikotarpį daugiausiai sumažėjo darbingų asmenų.
Didžiuosiuose Lietuvos miestuose pagrindiniu aplinkos triukšmo šaltiniu yra kelių transportas. Vidutinio metinio paros triukšmo, viršijančio ribinius dydžius, veikiamuose pastatuose gyvena 16 proc., o vidutinio metinio nakties triukšmo, viršijančio ribinius dydžius, veikiamuose pastatuose gyvena 18 proc. Šiaulių miesto gyventojų.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena leidžia įvertinti savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę bei sveikatos rizikos veiksnius. Remiantis visuomenės sveikatos stebėsenos duomenimis, planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, vykdoma stebėsenos duomenų sklaida, informuojami savivaldybės politikai bei siekiama užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
Šiaulių mieste 2015 m. užregistruotas 21 naujas sergamumo lytiškai plintančiomis ligomis atvejis. Stebimas sergamumo sifiliu ir chlamidioze didėjimas, gonorėja - sumažėjimas. Užregistruota 12 naujų ŽIV atvejų.
Daugiau kaip du dešimtmečius besitęsiančios socialinės ekonominės permainos demografinius procesus keičia nepalankia linkme. Gyventojų skaičius mažėja dėl aukšto mirtingumo lygio, per žemo gimstamumo lygio, neužtikrinančio kartų kaitos, jaunų darbingų žmonių oficialiosios ir nelegalios emigracijos, šeimos sampratos kitimo, kai jos kūrimas nukeliamas vėlesniam laikui.
Vykdydama Šiaulių miesto triukšmo stebėsenos programą, Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 2015 m. atliko triukšmo tyrimus miesto autotransporto triukšmo prevencijos (lopšelių – darželių, mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų aplinkoje) ir tyliosiose zonose bei nuolatinius triukšmo matavimus pietiniame gyvenamajame rajone.
Ataskaitoje pateikiami ir aprašomi Šiaulių miesto savivaldybėje visuomenės sveikatos būklę 2014 m. atspindintys statistiniai duomenys. Pateikiami rodikliai iš valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinio rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 ,,Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, atspindinčio, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai.
2014 m. Šiaulių mieste sergamumas plaučių tuberkulioze mažėjo nuo 41,5/100 000 gyv. 2013 m. iki 38,3/100 000 gyv. 2014 m. (sirgo 40 Šiaulių miesto gyventojų). Iš jų daugiausia plaučių tuberkulioze sirgo 45-54 m. amžiaus žmonės.
Šiaulių mieste susižalojimų dėl nukritimo atvejų 65+ m. amžiaus grupėje rodiklis buvo didesnis nei Lietuvoje – 2014 m. rodiklis buvo didesnis 1,4 karto. Tarp kitų savivaldybių, Šiaulių miestas užėmė aukščiausią poziciją, kaip daugiausiai įvykusių susižalojimų dėl nukritimo 65+ m. amžiaus grupėje.