Bendruomenės sveikata

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena leidžia įvertinti savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę bei sveikatos rizikos veiksnius. Remiantis visuomenės sveikatos stebėsenos duomenimis, planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, vykdoma stebėsenos duomenų sklaida, informuojami savivaldybės politikai bei siekiama užtikrinti efektyvų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
Šiaulių mieste 2015 m. užregistruotas 21 naujas sergamumo lytiškai plintančiomis ligomis atvejis. Stebimas sergamumo sifiliu ir chlamidioze didėjimas, gonorėja - sumažėjimas. Užregistruota 12 naujų ŽIV atvejų.
Daugiau kaip du dešimtmečius besitęsiančios socialinės ekonominės permainos demografinius procesus keičia nepalankia linkme. Gyventojų skaičius mažėja dėl aukšto mirtingumo lygio, per žemo gimstamumo lygio, neužtikrinančio kartų kaitos, jaunų darbingų žmonių oficialiosios ir nelegalios emigracijos, šeimos sampratos kitimo, kai jos kūrimas nukeliamas vėlesniam laikui.
Vykdydama Šiaulių miesto triukšmo stebėsenos programą, Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 2015 m. atliko triukšmo tyrimus miesto autotransporto triukšmo prevencijos (lopšelių – darželių, mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų aplinkoje) ir tyliosiose zonose bei nuolatinius triukšmo matavimus pietiniame gyvenamajame rajone.
Ataskaitoje pateikiami ir aprašomi Šiaulių miesto savivaldybėje visuomenės sveikatos būklę 2014 m. atspindintys statistiniai duomenys. Pateikiami rodikliai iš valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinio rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 ,,Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, atspindinčio, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai.
2014 m. Šiaulių mieste sergamumas plaučių tuberkulioze mažėjo nuo 41,5/100 000 gyv. 2013 m. iki 38,3/100 000 gyv. 2014 m. (sirgo 40 Šiaulių miesto gyventojų). Iš jų daugiausia plaučių tuberkulioze sirgo 45-54 m. amžiaus žmonės.
Šiaulių mieste susižalojimų dėl nukritimo atvejų 65+ m. amžiaus grupėje rodiklis buvo didesnis nei Lietuvoje – 2014 m. rodiklis buvo didesnis 1,4 karto. Tarp kitų savivaldybių, Šiaulių miestas užėmė aukščiausią poziciją, kaip daugiausiai įvykusių susižalojimų dėl nukritimo 65+ m. amžiaus grupėje.
2014 m. Šiaulių mieste sumažėjo eismo įvykių ir sužeistų asmenų skaičius. 8 eismo įvykiai buvo dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Transporto įvykio metu 2014 m. dažniausios buvo kaklo ir krūtinės, klubų ir kojų bei pilvo, juosmens, stuburo juosmens dalies ir dubens traumos.
Šiaulių mieste sergamumo II tipo cukriniu diabetu rodiklis padidėjo nuo 197,0/100 000 gyv. 2013 m. iki 349,1/100 000 gyv. 2014 m. Šiaulių mieste šia liga sirgo 187 moterys ir 178 vyrai.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2014 m. Šiaulių mieste lytiškai plintančiomis ligomis sirgo 17 gyventojų, užsikrėtusiais ŽIV ir AIDS buvo 12 miesto gyventojų.