Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) rasite čia