Startuoja mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas "Sveikuolių sveikuoliai"

Šiaulių miesto savivaldybėje I etapas vyks Šiaulių Salduvės progimnazijoje, adresu K. Kalinausko g. 19. 

2017 m. spalio 16 d. - 10.00 val - lopšeliai/darželiai;

spalio 17 d.  - 13.00 val. 1-4 klasės;

spalio 18 d. - 14.00 val. 5-6 klasės;

spalio 19 d. - 14.00 val. 7-8 klasės;

spalio 20 d - 14.00 val. 9-11/I-III gimn. klasės.

 Toliau konkurso  II etapas persikels į zonas (Šiaulių miesto, Kėdainių , Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybės) ir ten vyks nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d. Konkurso finalas (III etapas) įvyks 2018 m. balandžio 19-20 d.

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį mokykloje (ar bet kuris kitas medicininį išsilavinimą turintis asmuo).

Komandos skirstomos į 5 amžiaus grupes:

- ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų;              

- 1–4 klasių mokinių;           

- 5–6 klasių mokinių;                

- 7–8 klasių mokinių;

- 9–11 (gimnazijų I–III) klasių mokinių.

Mokyklą gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės komandą. KONKURSO NUOSTATAI

Kviečiame komandas registruotis ir aktyviai dalyvauti!!!

Informaciją parengė visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės vaikų ir jaunimo klausimais