Gyventojų apšvitos stebėsenos 2012-2016 m. ataskaita

Radiacinės saugos centras, įgyvendindamas Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012-2016 m. programą, parengė ataskaitą, kurioje įvertino Lietuvos Respublikos gyventojų gaunamą apšvitą iš iš visų galimų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių (gyventojų, medicininės, profesinės ir avarinės apšvitos). Plačiau susipažinti su ataskaita galite paspaudę čia