DĖMESIO! Aktuali informacija

Galima teikti paraiškas į Valstybinį visuomenės sveikatos stiprinimo fondą dėl lėšų gavimo. 

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

  • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
  • bendruomenių gebėjimų stiprinimo savižudybių prevencijos srityje.

Išsamesnė informacija https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai

Papildomos informacijos teikimas:
tel. 266 1431; 266 1436; 266 1453; 219 3308; 219 3323
el. paštas fondas@sam.lt