Bendruomenės sveikata

Lietuvoje užkrečiamomis ligomis kasmet serga apie 0,5 milijono žmonių, Šiauliuose 2010 metais įregistruoti 28 357 Šiaulių miesto gyventojai, užsikrėtę ir susirgę ūmiomis užkrečiamomis ligomis, tai sudaro 22,5 proc. Šiaulių miesto gyventojų.
Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Tai naujai nustatytų ligų atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Skirtingai nuo mirtingumo, kuris yra vienkartinis reiškinys, sergamumas pasikartoja ir dažniausiai trunka ilgai. Mirtingumas neatspindi paplitimo tų ligų, kurios retai baigiasi mirtimi, bet dažnai riboja žmonių darbingumą, sukeldamos didelius socialinius-ekonominius nuostolius. Todėl duomenys apie sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs vertinant gyventojų sveikatą, nustatant prioritetines sveikatos problemas.
Šiaulių mieste 2010 metais vykdytos penkios prevencinės profilaktinės programos.
Šiaulių mieste 2010 metais sumažėjo eismo įvykių ir juose nukentėjusių asmenų skaičius.
Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, remdamasis Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos duomenimis, pateikia miesto aplinkos kokybės rodiklius.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Higienos institutu, 2010 metų lapkričio mėnesį vykdė mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti mokinių saugaus atvykimo/išvykimo į/iš mokyklos galimybes mokyklos aplinkos aspektu. Tyrime dalyvavo dvi Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys mokyklose.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutu 2010 m. kovo - balandžio mėn.vykdė tarptautinį tyrimą ,,Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ . Apklausos metu stengtasi nustatyti miesto paauglių gyvensenos ypatumus (mitybos, fizinio aktyvumo, laisvalaikio, rizikingos elgsenos, bendravimo) bei kitus sveikatą įtakojančius veiksnius.
Leidinyje pateikiami 2009 m. statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją , gyventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, gyvenamosios aplinkos oro taršą Šiaulių mieste, aptariamos vykdomos prevencinės programos ir jų rezultatai.
Tuberkuliozė – labiausiai paplitusi infekcinė liga pasaulyje, stipriai susijusi su socialinėmis ir ekonominėmis problemomis (skurdu, nedarbu, alkoholizmu, narkomanija, ŽIV/AIDS), nepakankama tuberkuliozės profilaktika, pavėluota diagnostika.
2009 m. prasta ekonominė šalies padėtis neįtakojo ligų prevencijos, priešingai, stebimi visai kitokie pokyčiai – plėtros žingsniai. Anksčiau dėl įvairių priežasčių būta prevencinių sveikatos programų įgyvendinimo atoslūgių ir pakilimų. Dabartinį pakilimą tikriausiai lėmė ne tik didesnis prevencinių programų naudos įvertinimas, gyventojų aktyvumas, bet ir tai, kad ligonių kasos skatina gydymo įstaigas už gerus šios prioritetinės srities darbo rezultatus. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto prevencinėms sveikatos programoms 2009 m. skirta daugiau nei 28 mln. litų (2008 m. – apie 24 mln. Lt).