Bendruomenės sveikata

2014 m. Šiaulių mieste sumažėjo eismo įvykių ir sužeistų asmenų skaičius. 8 eismo įvykiai buvo dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Transporto įvykio metu 2014 m. dažniausios buvo kaklo ir krūtinės, klubų ir kojų bei pilvo, juosmens, stuburo juosmens dalies ir dubens traumos.
Šiaulių mieste sergamumo II tipo cukriniu diabetu rodiklis padidėjo nuo 197,0/100 000 gyv. 2013 m. iki 349,1/100 000 gyv. 2014 m. Šiaulių mieste šia liga sirgo 187 moterys ir 178 vyrai.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2014 m. Šiaulių mieste lytiškai plintančiomis ligomis sirgo 17 gyventojų, užsikrėtusiais ŽIV ir AIDS buvo 12 miesto gyventojų.
Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų sveikatos būklės. Sveiko vaiko gimimas bei jo sveikatos išsaugojimas vaikystėje sukuria optimalias sąlygas gerai žmogaus sveikatai visą likusį jo gyvenimą, todėl mamos ir vaiko sveikata turi būti svarbus prioritetas visos šalies sveikatos politikai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per paskutinius penkerius metus gyventojų skaičius Šiaulių mieste sumažėjo 5,2 tūkst. 2011 m. pradžioje mieste gyveno 109 748, 2013 m. pradžioje – 106 470, 2015 m. pradžioje – 104 569 žmonės.
Kasmet mažėjant nuolatinių gyventojų skaičiui, esant per mažam gimstamumo lygiui ir senstant populiacijai, mirtingumo rodikliai auga ir Lietuvoje, ir Šiaulių mieste, ir apskrityje.
Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija 2014 m. atliko maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo lygio matavimus 17 centrinėje bei pietinėje Šiaulių miesto dalyje esančių visuomeninės paskirties pastatų bei nuolatinius triukšmo matavimus gyvenamojo namo, adr. Gegužių g. 94 aplinkoje.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitoje pateikiami statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Šiaulių mieste, gyventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, miesto gyvenamosios aplinkos oro taršą, miesto paplūdimių ir jų maudyklų sanitarinę būklę.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, rūpindamasis ir siekdamas stiprinti miesto bendruomenės sveikatą, 2014 m. atliko trečią suaugusių žmonių apklausą.
Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Higienos institutu 2013 m. rugsėjo - spalio mėn. atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti sveikatos priežiūros įstaigos prieinamumą Šiaulių miesto gyventojams. Tyrimo tikslas buvo nustatyti 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumus Šiaulių mieste.