Paslaugos

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-464 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo" (Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01 ”Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“) ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T- 416 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų sąrašo  patvirtinimo", patvirtintu mokymų kainų sąrašu vykdo privalomuosius sveikatos mokymus:

1.    PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO programa skirta:

darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojams, tarp jų: stiuardesėms, keleivinio transporto palydovams, laivų virėjams, jų padėjėjams, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojams);

            apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitų susijusių su apgyvendinimu, darbuotojams bei teikiantiems pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams);

            formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) darbuotojams.

Licencija verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu


2.    PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO programa skirta:

švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiams darbuotojams, sporto įstaigų treneriams ir mokytojams, kazino vadovaujantiems inspektoriams, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriams ir aptarnaujantiems darbuotojams, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems susijusiems su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, darbuotojams, pirtininkams, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams);

            darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojams, darbo saugos ir sveikatos tarnybos specialistams;

            visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams;

            C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantiems ir keleivius juose aptarnaujantiems darbuotojams;

            asmenims, kurių veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojams, medžiotojams profesionalams ir mėgėjams, sportininkams, užsiimantiems šaudymo sportu, kitiems asmenims, turintiems leidimus laikyti ir nešioti ginklus).

Licencija verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu


3.    PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI programa skirta:

asmenims, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų

Licencija verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą

 

Atvykstant į mokymus reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą.

Baigus mokymus išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas. 

Privalomųjų mokymų grafikas 2018 m. liepos – rugsėjo mėn.

Privalomųjų mokymų kainos.

Už privalomuosius sveikatos mokymo kursus galima apmokėti:

Gavėjas:  Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras              

Gavėjo kodas: 300605778

Gavėjo bankas: AB „Šiaulių bankas" Šiaulių filialas

Gavėjo sąskaitos Nr.:  LT96  7180  0000  0013  0380 

arba Perlo terminale

Kvitą galite atsispausdinti čia.

Dėl tikslesnės informacijos, susijusios su privalomaisiais mokymais, kreipkitės tel. 8 (41) 432539.

 2017 m. privalomojo sveikatos mokymo vykdymas

2016 m. privalomojo sveikatos mokymo vykdymas

2015 m. privalomojo sveikatos mokymo vykdymas