Paskatinimai ir apdovanojimai

BIURO KOLEKTYVUI ĮTEIKTA LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PADĖKA. Padėka išreikšta už sveikesnių ugdymo bendruomenių kūrimą, sveiko gyvenimo vertybių puoselėjimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Padėka įteikta 2018 m. kovo 28 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžiojoje auditorijoje, respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos "Vaikų sveikata kintančioje aplinkoje" atidarymo metu. Padėka

ASTA IVOŠKIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, 2017 m. lapkričio 24 d. apdovanota Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteiktas padėkos raštas už iniciatyvas visuomenės sveikatoje.

RENATA JARAŠŪNIENĖ, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, 2016 m. lapkričio 30 d. apdovanota Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos Metų specialisto nominacija ir jai įteiktas padėkos raštas už kūrybiškumą puoselėjant visuomenės sveikatą, jos plėtrą ir sveikos gyvensenos idėjas.