Oro kokybė

Informuojame, kad lapkričio 12 d. kietųjų dalelių koncentracija Šiaulių mieste neviršijo ribinės vertės ir siekė 38 (µg/m3) (ribinė vertė - 50 (µg/m3)).
Oro tarša mieste priklauso: nuo meteorologinių sąlygų (silpnas vėjas, rūkas sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis), transporto srautų suintensyvėjimo (ypač piko metu), pramoninių procesų, įskaitant energijos gavybą ir gamybinę veiklą, suintensyvėjusio kūrenimo šildant patalpas, netinkamai prižiūrimų gatvių.
Atšalus orams prasideda šiluminės energijos gamyba tiek energetikos įmonėse, tiek ir individualiuose namuose, pagausėja ir į orą išmetamų teršalų. Žymus oro taršos padidėjimas galimas individualių namų rajonuose, kur patalpos šildomos dažnai naudojant nekokybišką kurą arba įvairias komunalines atliekas.