Įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lešų bendrai finansuojamas projektas

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0006 „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“.

 Projekto tikslas - padidinti Šiaulių miesto vaikų, neįgaliųjų, jų artimųjų ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto metu bus organizuoti informaciniai ir (ar) šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, konkursai  ir pan. veiksmai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti Šiaulių miesto tikslinių grupių asmenis (neįgaliuosius ir jų šeimos narius, vaikus (asmenis, neturinčius 18-os metų), vyresnio amžiaus asmenis)  sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius ir pan. Projektu bus siekiama nustatyto stebėsenos rodiklio „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“: 2018 m. 452, viso projekto metu - 1725.

Projektui įgyvendinti yra skirta 199.997,17 Eur:  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (169.997,59 Eur), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (14.999,79 Eur) ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos (14.999,79 Eur).

www.esinvesticijos.lt