Darbo užmokestis

Informacija apie  Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

                                                                                                                                   

Pareigybė

2015 m. vid.metinis

bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius

2016 m. IV ketv. vid.
bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius

Direktorė 876,60 1 905,25 1
Ūkio dalies vedėja  439,74  1 461,50  1
Kompiuterininkas 146,88 1 190,10 1
Vairuotojas 313,40 1 380,20 1
Valytoja 187,97 1 228,12 1
 

 Skyriaus vedėja

576,44 2 615,93 2

Visuomenės sveikatos specialistas biure

433,64 7 538,42 6
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokyklose 391,76 15 549,30 15
Visuomenės sveikatos specialistas ikimokyklinėse įstaigose  240,81 15 568,00 3