Darbo užmokestis

Informacija apie  Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

                                                                                                                                   

Pareigybė

2017 m. vid.metinis

bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius/ pareigybių skaičius

2018 m. I ketv. vid.
bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius/ pareigybių skaičius

Direktorė 1172,07 1 1466,30 1
Ūkio dalies vedėja 472,37  1 725,22  1
Kompiuterininkas 205,62 0,5 510,13 1
Vairuotojas/darbininkas    292,92 / 95,01 0,75 / 0,25 389,55 / 100 0,75 / 0,25
Valytoja 228,12 0,6 240 0,6
 

 Skyriaus vedėja

723,38 2 942,96 2

Visuomenės sveikatos specialistas biure

572,02 6 621,25 6
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokyklose 565,16 15,65 585,72 16
Visuomenės sveikatos specialistas ikimokyklinėse įstaigose 675,30 10,26 497,33 27