Darbo užmokestis

Informacija apie  Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

                                                                                                                                   

Pareigybė

2016 m. vid.metinis

bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius/ pareigybių skaičius

2017 m. IV ketv. vid.
bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius/ pareigybių skaičius

Direktorė 907,90 1 1362,42 1
Ūkio dalies vedėja  475,63  1 482,85  1
Kompiuterininkas 170,47 0,5 215,33 0,5
Vairuotojas/darbininkas    365,03 1 293,63 / 95,00 0,75 / 0,25
Valytoja 219,06 0,6 228,12 0,6
 

 Skyriaus vedėja

630,82 2 767,34 2

Visuomenės sveikatos specialistas biure

509,96 6 659,03 6
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokyklose 484,02 15 639,79 16
Visuomenės sveikatos specialistas ikimokyklinėse įstaigose 598,14 3 509,94 23,7