Darbo užmokestis

Informacija apie  Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

                                                                                                                                   

Pareigybė

2017 m. vid.metinis

bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius/ pareigybių skaičius

2018 m. III ketv. vid.
bruto atlyginimas

Eur

Darbuotojų

skaičius/ pareigybių skaičius

Direktorė 1172,07 1 1507,80 1
Kompiuterininkas 205,62 0,5 539,28 1
Vairuotojas/darbininkas    292,92 / 95,01 0,75 / 0,25 429,30/100 0,75 / 0,25
Valytoja 228,12 0,6 240 0,6

Vedėja

639,71 3 964,16 3

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą

572,02 5 675,47 8,5
Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 608,77 25,91 565,23 42